Zapytania ofertowe

09.03.2018

Wynik Zapytania ofertowego nr 6/RPSL.07.01.03-24-01DB/15

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 6/RPSL.07.01.03-24-01DB/15 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczące realizacji usługi obejmującej szkolenie zawodowe "Kosmetyczka ze stylizacją paznokci" w ramach projektu pt. „Aktywność zawodowa szansą na zmiany” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: KEYSTONE CONSULTING Sp. z o.o. z siedziba w Katowicach. 

        

01.03.2017 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 6/RPSL.07.01.03-24-01DB/15 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego realizacji usługi obejmującej realizację szkoleń zawodowych  „Kosmetyczka ze stylizacją paznokci”  w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

06.10.2017 r.

Wynik Zapytania ofertowego nr 5/RPSL.07.01.03-24-01DB/15

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 5/RPSL.07.01.03-24-01DB/15 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczące realizacji usługi obejmującej

1. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,

w ramach projektu pt. „Aktywność zawodowa szansą na zmiany” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: TSL Szkolenia Monika Kaptur.        

 

21.09.2017 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 5/RPSL.07.01.03-24-01DB/15 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego realizacji usługi szkolenia Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej - w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

22.06.2017 r.

Wynik Zapytania ofertowego nr 4/RPSL.07.01.03-24-01DB/15

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 4/RPSL.07.01.03-24-01DB/15 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczące realizacji usługi obejmującej

 1. Zajęcia motywacyjne z Coachem.
 2. Pośrednictwo Pracy

w ramach projektu pt. „Aktywność zawodowa szansą na zmiany” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę w zakresie:

 • zajęcia motywacyjne z Coachem - ANIMA Akademia Rozwoju Osobistego Barbara Dusza,
 • Pośrednictwo Pracy - ESSOR s. c. Szkolenia i Doradztwo.

 

29.05.2017 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 4/RPSL.07.01.03-24-01DB/15 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego realizacji usługi obejmującej realizację zajęć motywacyjnych z coachem oraz pośrednictwa pracy - w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

06.02.2017 r

Wynik Rozeznania rynku nr 07/AZ/RR/2017

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 07/AZ/RR/2017, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego przeprowadzenia profilaktycznych badań lekarskich  uczestników / uczestniczek projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z faktem, iż wszystkie złożone oferty opiewają na jednakową kwotę nie dokonano wyboru najlepszej oferty, lecz postanowiono kierować uczestników staży do dowolnego z oferentów w miarę potrzeb, kierując się odległością gabinetu lekarskiego od miejsca zamieszkania uczestnika oraz dostępnością lekarza i godzinami przyjęć. Wybrani wykonawcy:

 1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska „MEDIPRO”
 2. Praktyka lekarska Gabriel Tomala,
 3. Prywatny gabinet lekarski Maria Gwinner

 

26.01.2017 r.

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 07/AZ/RR/2017, dotyczącego przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich dla uczestników kierowanch na staż w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

21.12.2016 r

 

Wynik Rozeznania rynku nr 06/AZ/RR/2016

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 03/AZ/RR/2016, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego usługi mentoringu – jako pomocy motywacyjno – psychologicznej skierowanej do uczestników / uczestniczek projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski

 

12.12.2016 r.

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 06/AZ/RR/2016, dotyczącego przedstawienia oferty cenowej na mentoring – wsparcie motywacyjno – psychologiczne uczestników w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

 

10.10.2016r.

 

Wynik Rozeznania rynku nr 04/AZ/RR/2016

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 04/AZ/RR/2016, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie badań lekarskich uprawniających uczestników projektu do udziału poszczególnych szkoleniach zawodowych oraz stażu organizowanych w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę w zakresie:

 1. w zakresie badań lekarskich oraz psychologicznych niezbędnych do uzyskania wpisu na listę Kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - PULS Centrum Psychologii - Badania kierowców, na broń, dla ochroniarzy
 2. badań lekarskich uprawniających uczestników projektu do udziału w szkoleniach zawodowych: Kosmetyczka ze stylizacją paznokci – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza
 3. badań lekarskich uprawniających uczestników projektu do udziału  w szkoleniach zawodowych: Florystka – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza

 

 

29.09.2016 r.

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 04/AZ/RR/2016, dotyczącego przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie badań lekarskich uprawniających uczestników projektu do udziału poszczególnych szkoleniach zawodowych oraz stażu organizowanych w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

28.09.2016 r.

Wynik Zapytania ofertowego nr 3/RPSL.07.01.03-24-01DB/15

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 3/RPSL.07.01.03-24-01DB/15 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dot. realizacji usługi obejmującej realizację szkoleń zawodowych w ramach projektu pt. „Aktywność zawodowa szansą na zmiany” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę w zakresie:

 • zajęć teoretycznych w ramach kursu Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej - TSL Burczy&Kaptur Sp. z o.o.
 • zajęć z samoobrony w ramach kursu Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej - TSL Burczy&Kaptur Sp. z o.o.
 • wyszkolenia strzeleckiego w ramach kursu Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej - Strzelnica EMJOT
 • zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kursu Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci - TSL Burczy&Kaptur Sp. z o.o.
 • zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kursu Florystka - TSL Burczy&Kaptur Sp. z o.o.

 

12.09.2016 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 3/RPSL.07.01.03-24-01DB/15 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego realizacji usługi obejmującej realizację szkoleń zawodowych w zakresie: Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, Kosmetyczka wraz ze stylizacją paznokci, Florystka - w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

5.09.2016 r.

Wynik Zapytania ofertowego nr 2/RPSL.07.01.03-24-01DB/15

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2/RPSL.07.01.03-24-01DB/15 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dot. realizacji usługi obejmującej wynajem sal szkoleniowych na potrzeby orgnizacji zajęć indywidualnych i grupowych organizowanych w ramach projektu pt. „Aktywność zawodowa szansą na zmiany” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy OŚWIATA Sp. z o.o.

 

1.09.2016 r.

 

Wynik Zapytania ofertowego nr 1/RPSL.07.01.03-24-01DB/15

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/RPSL.07.01.03-24-01DB/15 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dot. realizacji usługi obejmującej: Weryfikację predyspozycji potencjalnych uczestników do udziału w projekcie, Budowę ścieżki kariery IPD (tym jej weryfikację i aktualizację), Przełamywanie Barier - szkolenie motywacyjne, Kształtowanie Umiejętności Społecznych, Poradnictwo zawodowe indywidualne, Poruszanie się po rynku pracy – warsztaty – organizowanych w ramach projektu pt. „Aktywność zawodowa szansą na zmiany” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę w zakresie:

 • weryfikacji predyspozycji potencjalnych uczestników do udziału w projekcie - p. Dominiki Kajdas - Ciupek,
 • budowy ścieżki kariery IPD - p. Rafała Kochan,
 • szkoleń: Przełamywanie Barier, Kształtowanie Umiejętności Społecznych - p. Danuty Maślanik,
 • poradnictwa zawodwego - p. Rafała Kochan,
 • warsztatów Poruszanie się po rynku pracy - p. Danuty Maślanik.

 

 

31.08.2016 r.

 

Wynik Rozeznania rynku nr 03/AZ/RR/2016

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 03/AZ/RR/2016, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego usługi mentoringu – jako pomocy motywacyjno – psychologicznej skierowanej do uczestników / uczestniczek projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, do realizacji usługi wybrano Pana Michała Antosa.

 

30.08.2016 r.

 

Wynik Rozeznania rynku nr 02/AZ/RR/2016

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 02/AZ/RR/2016, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejksiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego dostawy materiałów szkoleniowych do kursów w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizację powyższej usługi powierzono firmie Media Serwis.

 

29.08.2016 r.

 

Wynik Rozeznania rynku nr 01/AZ/RR/2016

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku nr 01/AZ/RR/2016, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejksiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dotyczącego zapewnienia wyżywienia dla uczestników szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, do realizacji usługi wybrano firmę Mega Pizza Marcin Sobiech.

 

22.08.2016 r.

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 03/AZ/RR/2016, dotyczącego przedstawienia oferty cenowej na mentoring – wsparcie motywacyjno – psychologiczne uczestników w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

19.08.2016 r.

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 02/AZ/RR/2016, dotyczącego przedstawienia oferty cenowej na dostawę materiałów szkoleniowych do kursów w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

18.08.2016 r.

Informujemy, o  przeprowadzeniu rozeznania rynku nr 01/AZ/RR/2016, dotyczącego przedstawienia oferty cenowej na wyżywienie dla uczestników szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

17.08.2016 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 2/RPSL.07.01.03-24-01DB/15 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego realizacji usługi obejmującej wynajem sal szkoleniowych na potrzeby organizacji zajęć indywidualnych oraz grupowych w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

 

16.08.2016 r.

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/RPSL.07.01.03-24-01DB/15 zgodnie z zasadą konkurencyjności, dotyczącego przeprowadzenia weryfikacji predyspozycji  potencjalnych uczestników do udziału w projekcie, budowę ścieżki kriery IPD, w tym również jej weryfikację i aktualizację, szkolenie motywacyjne, zajęcia z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy w ramach projektu "Aktywność zawodowa szansą na zmiany" współfinansowanego z ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami: